Har erstattet åtte bruer mellom Trondheim og riksgrensen: Denne trekker Bane Nor særlig frem