Trener folk i hele landet: – Det er kongstanken vår og et bra konsept