20 kommuner blir en del av Midt-Norge-samarbeidet: Stjørdal er en av de