Har inngått spesielt samarbeid med politiet: – Vil få ned statistikken