Mangler 5 milliarder til vedlikehold og rassikring i Trøndelag: – Kan ikke utsettes

foto