Dette betyr budsjettet for vei- og baneutbygging i Stjørdal