Kommunikasjonssjef er en av søkerne til denne jobben