Tyr Development AS – nytt aksjeselskap i Malvik kommune