Pilene peker nedover for Selliseth & Welde AS i 2023-regnskapet