Et aksjeselskap basert i Malvik kommune slettes fra Brønnøysundregistrene