Joker Engros AS kjøpte tidligere i sommer opp reklamefirmaet Halsen Reklame AS. De tidligere eierne, Liv Maiken Lindqvist og Thomas Dahl-Hansen blir med videre.

- Vi har hatt kunde- og leverandørforhold i rundt fire år, og har samarbeidet tett i løpet av disse årene. Ved å slå oss sammen, håper vi å oppnå noen synergieffekter, forklarer daglig leder i Joker Engros AS, Geir Kirkbak.

Dialogen mellom partene begynte allerede i november 2020. Et drøyt halvår etterpå, var det endelige oppkjøpet gjennomført. Nå eier Joker Engros 100 prosent av aksjene i Halsen Reklame AS.

- Vi fører blant annet arbeids- og profilklær, og Halsen Reklame trykker på alt slags tøy. Her er det gode muligheter til å spare kostnader, og få effektivitet både rundt salg og administrasjon. Det er et oppkjøp som gagner begge parter, der vi får en økt vekst totalt sett. Både volum- og lønnsomhetsmessig, fortsetter Kirkbak.

- En befrielse

En av utfordringene til Halsen Reklame har vært å håndtere både salg, produksjon og administrasjon med for få ressurser. Med Joker Engros sitt salgskorps på laget, kan Lindqvist og Dahl-Hansen vie sin fulle oppmerksomhet til produksjon.

- Det har vært vårt ønske hele veien, og det vil bli en befrielse å kunne fokusere på det vi føler vi kan best. Vi ser frem til å bli en del av et større miljø, sier Lindqvist.

Lindqvist som er utdannet grafiker og Dahl-Hansen som har mye erfaring fra bransjen, startet opp reklamefirmaet i februar i 2017.

- Vi er en produksjonsbedrift, så vi kan fylle et stort behov her. Vi har satset på utstyr og har en bredde i utstyret som gjør at vi nå har tilnærmet all produksjon her på huset, forklarer Dahl-Hansen.

Betydelig økt kundemasse

Totalt blir nå Joker Engros bestående av åtte ansatte, og de har allerede merket at kundene har fattet en interesse for tjenestene Halsen Reklame har å tilby.

- Halsen Reklame sitter på en stor kundeportefølje som vi kan få nyttiggjort. Vi har nå et enda større spekter å spille på, opplyser Kirkbak.

De avslører at i løpet av de fire årene de har samarbeidet, har de kun hatt en felles kunde. Det betyr at den totale kundemassen etter oppkjøpet vil øke betydelig.

- Vi har våre kunder, og Joker Engros har sine kunder. Det er to ulike markeder som har blitt slått sammen til ett. Det vil gagne kundene til begge parter, fortsetter Dahl-Hansen og legger til at Joker Engros allerede har kunnet dratt nytte av deres maskinpark i forbindelse med klestrykk til en kunde.

- Vi har en enorm kapasitet på trykk av klær, og i all beskjedenhet vil jeg si at vi nå er Stjørdals største aktør på leveranse av både arbeidsklær og profilklær. Det er heller ikke feil å kalle oss en betydelig aktør i trøndelagsområdet, sier Kirkbak.