Pilene peker nedover for Tine Hedsten AS i 2023-regnskapet