Torget Tannhelse AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, ifølge regnskapet