Mellom seks og syv millioner kroner kostet det splitter nye eggfjøset som ble satt opp i fjor sommer, men uten en betydelig egeninnsats hadde ikke prisen blitt så gunstig.

- Vi gjorde alt av grunnarbeid og betong selv, ellers ville prisen blitt høyere. Jeg har helt siden 2015 tenkt tanken på at vi en dag skulle starte med eggproduksjon, sier Kulseth, som også jobber 50 prosent stilling som elektriker hos Avinor på Værnes.

28-åringen, som er vokst opp på gården, har god støtte av sin samboer.

- Jeg studerer ved lærerutdanningen i Trondheim, og pendler frem og tilbake hver dag. Øyvind har en god avtale med sin arbeidsgiver, slik at vi sammen får driften i eggfjøset til å fungere, forteller Marit Emstad.

Stor på høy

Kulseth overtok gården i 2015, og startet raskt med å utvikle et mer moderne tørkesystem for høy. Gjennom et avansert vifte- og trykkluftsystem tørker han høy på rekordtid, som han selger til gårdbrukere med behov for tilleggsfôr.

Systemet sto ferdig høsten 2018, og deretter begynte tankene raskt å pensle seg inn på å realisere drømmen om å starte med høner og eggproduksjon. Etter å ha reist utenlands for å se på ulike systemer, valgte de en totalleverandør som har flere bønder i nærområdet på kundelisten.

- Systemet er velprøvd, og vi har også fått god hjelp fra andre eggprodusenter som har hjulpet oss i oppstarten. Nå har vi 7 500 høner som daglig produserer et sted mellom 7 100 og 7 200 egg. Totalt ender vi opp med oppunder 50 000 egg i uken, sier Kulseth, som startet driften 28. oktober i fjor høst.

Det var kun et halvt år etter at han selv begynte med grunnarbeidet. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

De 7500 hønene til Marit Emstad og Øyvind Kulseth på gården Grøtte Vestre produserer rundt 50 000 egg hver eneste uke.

Vil skape sin egen arbeidsplass

Emstad er ferdig med lærerutdanning til sommeren, og er på jobbjakt ved en skole i Selbu. Å få erfaring i et så krevende yrke som lærer er viktig, men om noen år kan det hende at en av de to unge gårdbrukerne får sitt hovedvirke på Grøtte Vestre. Gården er 2 200 mål stor hvorav 275 mål er dyrket mark, som i sin helhet brukes til høyproduksjon.

- Sammen med høyproduksjonen skal det være mulig å få ut ett årsverk på gården, og i løpet av et par år planlegger vi at én av oss skal kun jobbe på gården, sier Kulseth.

Gårdsutsalg

Paller med egg fraktes hver eneste uke fra Selbu til Norturas anlegg på Heimdal, men de unge gründerne fikk også tegnet inn et lite avlukke på eggfjøset som i dag brukes til gårdsutsalg av noen av de ferske eggene på gården.

- Vi ligger øde til, det må vi erkjenne, men likevel dukker det opp både naboer, hyttefolk og noen streifkunder som stikker innom for å kjøpe egg. Gårdutsalget gir oss bedre kilopris enn ved å selge til Nortura, og i tillegg treffer vi mange hyggelige mennesker. Salget har egentlig gått over all forventning, sier Kulseth.

- Vi har også startet med eggutsalg på Vikvarvet, hvor jeg kommer fra. Der er det enda flere hyttefolk, og potensialet er større, men vi må bli enda dyktigere til å markedsføre oss. I dag selger vi omtrent like mye ved begge utsalgene, sier Emstad.