Bratt fall i inntektene til Opphus AS. Sank med 37,7 prosent.