- Markedet er økende, - ingen tvil om det. Vi har mange faste kunder, både her i regionen, men også faste leveranser til Østlands-området, sier Trond Olav Beitland.

Selger alt av dyrene

Sammen med fru Heidi driver han Beitlandet i Forradal. Der er beitet spesielt og det gjør utslag på kjøttsmaken.

- Kjøttproduktene er økologiske og kommer fra våre kyr som er fôret på blomster, urter og gras som vokser på engene rundt gården vår. Dyrene går ute hele året, sier Trond Olav Beitland.

Totalt har de nå 15 dyr på beite, og de fleste av disse er ungdyr. Etter slakting «henter de hjem» det aller meste fra dyret, og ifølge Beitland-bonden blir det aller meste solgt.

- Både innvoller som nyre og lever, kjakekjøtt og tunge selges. Det samme med skinn. På denne måten får vi utnyttet hele dyret, sier Trond Olav Beitland. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Ekteparet Heidi og Trond Olav Beitland ble tildelt kulturlandskapsprisen fra Fylkesmannen i 2018. Nå fortsetter de utviklingen av Beitlandet i Forradal. (Arkivfoto)

Utvider dyreholdet

Han har naturligvis stor tro på produktene, - ikke minst sett i lys av det stadig sterkere fokuset på kortreiste og lokale varer. Nå lanserer han nye varianter i ulike pakker, og håper mange i Stjørdals-området benytter muligheten til å teste ut smakene fra Beitlandet.

- Vi frakter og leverer på døren til kundene i regionen her. I tillegg deltar vi på Reko-ringer, sier Trond Olav Beitland, som nå har konkrete planer om å utvide «porteføljen» med geiter og griser.

Æren for pris

Ekteparet Beitland ble for øvrig tildelt Fylkesmannens kulturlandskapspris i 2018. Mesteparten av æren for det går til kyrne som beiter på engene rundt gården og dermed står for mye av pleien og skjøtselen av kulturlandskapet i Beitlandet.