Her er tallene som viser hvordan Steindalen AS gjorde det i 2022