Her er tallene som viser hvordan Ilmio AS gjorde det i 2023