Planpolitikerne i Stjørdal får reguleringsplanen for kvartalet Kjøpmannsgata – Parkvegen – Hotellgata på bordet til førstegangsbehandling onsdag.

Planen inneholder et nytt bygg som ruver hele åtte etasjer i høyden. De tre nederste etasjene i nybygget er avsatt til kontorarealer, mens de fem øverste skal inneholde totalt 32 nye leiligheter.

Det nye bygget skal bygges sammen med dagens bebyggelse i Kjøpmannsgata 10 og 12, mens bygningsmassen som står på adressen Kjøpmannsgata 8, lengst vest, skal rives. Den nye bebyggelsen skal kobles sammen med Gjensidige-gården og vil ha langside mot vest. Det vil gjøre at den nye og gamle bebyggelsen vil få form som en hestesko med åpning mot E14 i sør.

Den totale bygningsmassen i det nye prosjektet blir totalt på drøyt 8 500 kvadratmeter. De tre nederste etasjene blir altså til kontorarealer med publikumsrettet virksomhet i førsteetasjen ut mot Kjøpmannsgata. De 32 boligenhetene som skal bygges får en størrelse fra 57 kvadratmeter til den største på 116 kvadratmeter.

Det skal etableres parkeringskjeller med adkomst fra Parkvegen. Nedkjøringsrampen blir på samme sted som dagens. Det er planlagt 42 parkeringsplasser i den nye parkeringskjelleren som kommer i tillegg til de eksisterende plassene.