Kopperaa AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, viser regnskapet