Heidrun passerer dermed en fantastisk milepæl i disse dager. En total produksjon på en milliard fat er enorme mengder gjennom produksjonsanlegget på det som i sin tid var verdens største strekkstagplattform.

Denne mengden olje har det selvsagt blitt masse penger av: En milliard fat olje fra Heidrun har, basert på gjennomsnittlig oljepris for årene i produksjon, gitt en verdi etter drift- og investeringskostnader på nærmere 300 milliarder norske kroner. Omlag 80 prosent av disse milliardene har gått tilbake til den norske staten gjennom direkte eierskap og skatt.

– Du kunne bygget mye vei, sykehus over hele landet eller arrangert mange VM på ski i Trondheim for de pengene, sier produksjonssjef for Heidrun, Ola Olsvik i en uttalelse fra Equinor.

Dersom man hadde tatt all denne oljen i fysiske oljefat kunne man stablet fat fram og tilbake til månen eller over 20 ganger rundt jorden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Heidrun-plattformen på Haltenbanken i Norskehavet var i sin tid verdens største strekkstagplattform. (Foto: Equinor)

Betydelig mer enn forventet

Heidrun-feltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden 18. oktober 1995. På topp produserte feltet nærmere 250.000 fat olje per dag, nå er daglig produksjon rundt 55.000 fat. (Artikkelen fortsetter under annonsen)

- Med tanke på at investeringene i utbyggingsfasen var på i overkant av 25 milliarder kroner så må vi vel kunne kalle Heidrun en god investering, og det er fortsatt mye å hente. Heidrun har allerede levert oljevolumer som er langt større enn det som var forventet gjennom hele feltets levetid. Da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert myndighetene i 1991, ble det anslått at feltet ville produsere vel 750 millioner fat olje, sier Olsvik i meldingen fra selskapet som for få dager siden byttet navn til Equinor.

Avgjørende for Stjørdals-etableringen

Nettopp Heidrun-feltet er den direkte årsaken til at Statoil etablerte seg i Stjørdal. Beslutningen om å legge driftsorganisasjonen for Heidrun til Stjørdal dannet grunnlaget for byggingen av kontorene på Tangen. Disse ble tatt i bruk i 1993, og er senere utvidet flere ganger siden for å få plass til driftsorganisasjoner for flere felt, blant andre Åsgard og Kristin.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Heidrun-feltet har enorme dimensjoner og har bidratt med tilsvarende enorme verdier i Norges oljeproduksjon. (Foto: Equinor)

Mye mer å hente

Personene som er engasjert i drift og utvikling av Heidrun kunne ved årsskiftet rapportere om økte oljereserver i feltet. Gjennom målrettet arbeid og kreative løsninger kan feltet i fjor bokføre ytterligere 63 millioner fat utvinnbar olje, som med dagens prisnivå representerer en verdi på over 38 milliarder norske kroner.

- Det nye reserveanslaget er på omlag 1,25 milliarder fat oljeekvivalenter og med den lange tidshorisonten vi har for Heidrun tror vi det skal være mulig å få ut minst 1,4 milliarder fat olje før feltet må stenges ned en gang etter 2045, sier Anita Smalø Moen og Per Einar Svela som begge er ansvarlige for Heidrun petroleumsteknologi.

Det økte volumet er større enn noe nytt funn som ble gjort på norsk sokkel i 2017. Heidrun er fortsatt i dag det fjerde største feltet på norsk sokkel målt i gjenværende ressurser.

- Vår fremste utfordring, med hensyn til økt utvinning, er tilvirkning og vedlikehold av nok dreneringspunkter. Lykkes vi med dette arbeidet vil det være mye mer å hente i mange år fremover, sier Moen og Svela.

Heidrun-feltet ligger omtrent 175 km utenfor kysten av Midt-Norge. Havdypet i området er omlag 350 meter. Feltet er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. Den nordlige delen av feltet blir produsert via havbunnsinnretninger.