Foretaksregisteret: Nytt aksjeselskap – Nidaros VVS AS