- Målet for meg og banken er å få en dialog med ungdommene, gi dem noen tips og sørge for at banken blir en god sparringspartner for dem hele livet.

André Buseth Wigum er noe så spesielt som en ungdomsrådgiver i en bank. Hegra Sparebank gjør stadig nye grep og en dedikert ungdomsrådgiver er en bevisst satsing i lokalmarkedet.

2. januar startet 32-åringen som rådgiver for ungdommer, og nå er han klar for å ta direktekontakten med ungdommer mellom 15 og 25 år.

- Tiden som har gått fra nyttår har jeg brukt til å lære meg bank. Nå begynner jeg å kunne det, og produktene våre, så nå skal jeg starte å jobbe mer bevisst opp mot det jeg er ansatt for å gjøre, sier Buseth Wigum.

Gave til alle konfirmanter

Det aller første grepet ungdomsrådgiveren og Hegra Sparebank gjør er å gi 500 kroner i konfirmasjonsgave til alle 2003-modeller i «nedslagsfeltet».

- Det eneste vi krever for at ungdommene skal få gaven er at de oppretter en brukskonto og et kort hos oss. Dette kan de gjøre ved å møte opp hos oss, eller sende oss en e-post. I tillegg har vi laget en svært så lukrativ konfirmasjonskonto. Dette er en sparekonto som gir hele fire prosent rente. Forutsetningen er at kontoen «sperres» det første året. Mitt råd er at konfirmantene setter inn de pengene de ikke har tenkt å bruke det kommende året, sier André Buseth Wigum.

Selvsagt gjør Hegra Sparebank dette for å få nye kunder, men samtidig er det viktig for ungdomsrådgiveren å vise at sparing lønner seg.

- Her får de fire prosent rente på inntil 50.000 kroner. Setter de inn det beløpet gir det faktisk 2.000 kroner ekstra i renter i løpet av året.

Gode råd hele livet

André Buseth Wigum har vært innom flere bransjer før han startet i Hegra Sparebank rett etter jul. Men felles for jobbene han har hatt er at de har dreid seg om rådgivning. Det er akkurat det han synes er aller viktigst også i sin nye jobb.

- Jeg skal ikke løfte pekefingeren, men jeg satser på å få mange gode samtaler med ungdommer. Jeg skal prøve å bruke noen andre ord enn det foreldrene gjør. Selvsagt skal jeg understreke viktigheten av å spare noen kroner, men like viktig er å finne ut hva ungdommene ønsker å bruke penger på. Hva er lurt i deres situasjon, sier Buseth Wigum.

Han henvender seg til ungdommer i aldersgruppen fra 15 til 25 år. 15-åringene får disposisjonsrett over pengene de tjener selv, mens 25-åringene slipper han videre til bankens øvrige rådgivere.

- Ungdommene er i helt ulike livssituasjoner. Noen studerer, noen er i etableringsfasen, andre er etablert med både hus og barn. Det er veldig varierende hvor de er i livene sine, men felles er at ingen lærer noe særlig om personlig økonomi i skolen. Da er det kjekt å vite at banken kan være en god sparringspartner hele livet. Ungdommens første møte med banken trenger ikke være møtet der de møter småsvette opp og spør om sitt aller første lån, sier André Buseth Wigum i Hegra Sparebank.