Nettredaksjonen

På en pressekonferanse mandag formiddag viste ordføreren til at han allerede har bedt kommunedirektør Tore Rømo om å utrede en ekstra sak til kommunestyrets budsjettsaldering.

- De overordnede føringer som er gitt er at alternativet tar i bruk oppad begrenset alt tilgjengelig overskudd, sier Ivar Vigdenes.

LES OGSÅ: Ordføreren vil sette ekstra fart på E6-utbygging

I rene kroner og øre betyr det 35 millioner kroner, pluss at ordføreren også ønsker en vurdering av investeringstiltak som kan framskyndes. Av tiltak Vigdenes mener kan være aktuelle er han innom både vedlikeholdsarbeid, ekstra midler til gjennomføring av arrangement og kulturtilstelninger når smittefaren tillater dette, og et midlertidig økt inntak av lærlinger i kommunal drift.

- 35 millioner er lite i den store sammenhengen, men holder Stortinget sitt ord og vi aggregerer dette opp til nasjonalt nivå vil vi snakke om minimum sju milliarder kroner fra kommunesektoren, sier Vigdenes, som omtaler 35 millioner fra Stjørdal kommune som kraftfullt.

Han understreker at kommunedirektøren har fått et oppdrag der han skal identifisere tiltak som både er fornuftige og relevante i dagens situasjon.

- Vi ønsker å framskynde ellers fornuftige grep, og grep som er mulig for lokalt næringsliv å få gevinst av. De skal heller ikke pådra kommunen varige økte driftskostnader og de skal kunne iverksettes innenfor gjeldende budsjettår. Hvis ikke får vi komme tilbake til det i den ordinære budsjett- og økonomiplanbehandlingen, sier ordfører Ivar Vigdenes.