Bratt fall i inntektene til Trio Bilsenter AS. Sank med 40,5 prosent.