Flere butikker i Stjørdal har allerede søkt om å få ha søndagsåpent søndag 5. august, midt under Landsskytterstevnet. Nå tar Stjørdal kommune på seg rollen som søker. Hvis Fylkesmannen da sier ja, som han etter alt å dømme gjør, vil alle butikker som ønsker det kunne ha åpent mellom klokka 13 og 20 på søndag 5. august.

- Søndag 5. august er Landsskytterstevnet 2018 godt i gang og det er på den tiden forventet maksimalt antall besøkende. Dette tilsier at det kan være mellom 15.000 og 20.000 som trenger tilgang til mat og drikke hvis prognosene slår til. I tillegg er det heller ikke utenkelig at det er behov for nye klær for eksempel hvis været skulle bli dårlig. Dette tilsier at det vil være behov for å søke om at alle butikker i kommunen kan holde åpnet på søndag. I forhold til en vanlig søndag så er det kun en butikk i Stjørdal som selger matvarer og det er Rema 1000 på Evja. Ellers er det kun bensinstasjoner som har åpent på søndager. Disse vil ikke ha muligheten til å betjene et slikt antall besøkende. Det vil erfaringsmessig bli et stort behov for de besøkende å kunne skaffe seg mat og drikke alle dager under stevnet. Muligheten til å kunne holde åpnet også på søndag vil avdempe utfordringen noe og vil begrense presset på butikkene på de andre dagene, skriver juridisk rådgiver Preben Dahle i sin saksframstilling til formannskaps-politikerne.

Det er formannskapet som vedtar om rådmannen skal søke om tillatelse til søndagsåpne butikker 5. august, og det er også innstilt på at denne myndigheten i framtiden delegeres denne myndigheten under framtidige store arrangement i Stjørdal kommune.