Det er adressa.no som i dag bringer trafikktallene for de ti mest trafikkerte veiene i Trøndelag i 2017. De åtte med flest kjøretøy i døgnet er strekninger i Trondheim kommune, mens nummer ni og ti på lista er veistrekninger i Stjørdal.

På E6 sør for Stjørdal sentrum, altså på E6 mellom Halsøkrysset og avkjøringen til Trondheim lufthavn Værnes er det i gjennomsnitt 22.000 kjøretøy som passerer hvert eneste døgn. I østlig retning fra Halsøkrysset, på E14 fra E6-rundkjøringen til Stokmovegen er den gjennomsnittlige døgntrafikken på 18.000 kjøretøy.

Størst trafikk i Trøndelag er det i den øvre delen av Okstadbakken på E6 sørover fra Trondheim. Der kjører det 49.000 kjøretøy i døgnet, i følge oversikten fra Statens vegvesen som adressa.no skriver om.