Det har vært  mye oppmerksomhet rundt anleggsarbeidet som har foregått på Voldsbrua like sør for Skatval kirke. Periodevis lange køer og ikke minst mange som har benyttet seg av fylkes- og kommuneveger til omkjøring, har skapt både irritasjon og reaksjoner.

- Har dere fått mye kjeft?

- Det har vært en del styr, ja, innrømmer prosjektleder Svein Aasan i Statens vegvesen.

Han er fornøyd med at brua i dag kan åpnes for trafikk i begge retninger. Da arbeidet startet uttalte vegvesenet at dette arbeidet skulle pågå helt fram til midten av juni, men nå åpnes altså brua tre uker tidligere.

- Det har gått litt radigere enn vi trodde. Men når vi jobber med gamle installasjoner som denne brua vet vi aldri hva som dukker opp, og da er det greit å ha en litt romslig tidsplan, sier Aasan.

- Har alt styret gjort at dere har forsert arbeidet?

- Nei, det har det ikke. Det har i og for seg ikke vært mulig å forsere mer enn vi hadde planlagt.

- Sett i ettertid; kunne dere gjort noe annerledes for å unngå noe av irritasjonen og styret?

- Selve jobben er det ingen andre måter å gjøre på. Vi måtte snevre inn brua, men vi ser vel at vi kunne informert bedre på forhånd, sier prosjektleder Svein Aasan.

Det var frostskader i betongen under asfaltdekket som gjorde arbeidet på Voldsbrua nødvendig. Skadene på denne brua var vesentlig verre enn normalt på tilsvarende bruer. Nå gjenstår kun å legge membran og asfalt på brua.

- Det vil bli gjort etterhvert, endelig dato for dette er ikke satt.

- Vil brua bli stengt i den forbindelse?

- Når asfaltarbeidet pågår vil det bli manuell dirigering, men dette er ofte arbeid som gjøres på kvelds- og nattestid, sier Aasan.