Vassbygdvegen er stengt på grunn av jordras.

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge melder at fylkesveg 6806, bedre kjent som Vassbygdvegen, er stengt ved Skarsjøhamran. Det er et jordras som har ført til stenging.

Raset har gått ved Jerpstad, ved innkjøringen til Skarsjøen. Dette er cirka 300 meter fra Litjtrøa.

- Det er vanskelig å si noe om omfanget, men raset er et sted mellom fem og ti meter bredt, forteller en mann som bor i nærheten av rasstedet.

Omkjøring er via E14 og fylkesvegen til Skjelstadmark eller via E6 og fylkesvegen mellom Langstein og Skjelstadmark.

Geolog er nå på vei til Vassbygdvegen for å vurdere raset. Når veien kan ryddes og åpnes avhenger av de geologiske undersøkelsene.