Med denne kommer Knut seg til jobb: – Den var ikke dyr