- Det vi lenge har fryktet, har nå skjedd. Heldigvis gikk det relativt bra denne gangen, men det kunne ha gått ille. Det skriver styrelederen sameiet Storvika Terrasse etter en nestenulykke ved boligene.

Det er parkeringsplasser ved siden av utkjøringen fra garasjeanlegget i Storvikavegen som er trafikkfarlige, hevder beboere i Storvika Terrasse. Nylig var det en episode der en ung skoleelev var i ferd med å bli påkjørt av en bil som kom fra garasjeanlegget.

- Denne gangen gikk det etter forholdene bra - ved bruk av hjem og oppbremsing fra begge involverte, gjorde dette bare til ett vondt kne, noe vondt i hode, noen skrammer og skrekken. Dette kunne ha blitt skikkelig ille, skriver mannen som var involvert i hendelsen i en henvendelse til Stjørdal kommune.

Parkerte biler på parkeringsplassene ved siden av garasjeanleggets utkjøring gjør at det er dårlig sikt oppover veien. Dette i tillegg til helling på utkjørselen gjør dette området svært trafikkfarlig hevder sameiet.

Nå ber sameiet i Storvika Terrasse om at de to parkeringsplassene det er snakk om må sperres og at kommunens trafikksikkerhetsutvalg settes på saken.