Veterankortesje langs E14: - Folk står og flagger fra verandaene sine når vi kommer

foto