Debattinnlegg skrevet av Stjørdal Venstre.

Norge må bistå Ukraina med det som trengs for å kaste ut de russiske invasjonsstyrkene.

I løpet av 2022 opplevde Norge og andre europeiske land en flyktningebølge vi forhåpentligvis aldri vil oppleve igjen. Bare her hjemme tok vi imot og bosatte nærmere 30.000 ukrainske flyktninger. Dette er ikke velferdsmigranter, men reelle krigsflyktninger fra et naboland i krig. De fleste av flyktningene er kvinner og barn. Deres ektemenn, brødre og sønner har blitt igjen i Ukraina for å slåss mot den russiske invasjonshæren.

Norge og andre europeiske land har bidratt med betydelig militær og humanitær støtte til Ukraina. Dessverre er denne støtten utilstrekkelig. Russland okkuperer 20 prosent av landet og når russerne etter hvert kan dra nytte av sin enorme folkelige og militære ressurser kan fremtiden for Ukraina se mørk ut.

Under hele krigens gang har stormakter som Frankrike og Tyskland dratt føttene etter seg i sin motvilje mot å gi Ukraina den våpenstøtten det har behov for. Uten hjelpen fra våre trofaste allierte USA og Storbritannia ville hele landet sannsynligvis ha vært okkupert for lengst.

Venstre har hele tiden vært en pådriver for økt militær og sivil støtte til Ukraina. Norge er i en unik situasjon der vi som et av få land faktisk tjener på krigen gjennom økte priser på olje og gass. Vi har en moralsk plikt til å gi det ukrainske folk så mye støtte som mulig.

Her i Stjørdal er det begrenset hva vi kan bidra med, men det er én ting vi alle kan gjøre. Venstre oppfordrer Stjørdals befolkning til å ta varmt imot våre nye ukrainske naboer. Inntil de igjen kan reise hjem til et fritt Ukraina, skal vi gjøre vårt for å vise dem at vår solidaritet med vårt europeiske naboland er grenseløs.

Årsmøtet i Stjørdal Venstre