Skrevet av Svein Otto Nilsen, Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.

Byvekstavtalen i Trondheimsområdet er en ordning som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal ordningene bruk av kollektivtrafikken.

Partene i Miljøpakken er staten, fylkeskommunen og de fire kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Vedtaket gir like takster på buss og tog for folk i alle kommunene i «Miljøpakke-land».

Scandic Hell ligger helt inn til busstraseen fra Trondheim til Stjørdal med holdeplassen Sandfærhus rett over veien for hotellet og Hellsenteret.

Hvis man ønsker at folk skal ta buss hit så må man forvente at man legger til rette for en trygg passering av veien fra holdeplassen.

Det er ikke gjort noe for å sikre krysningen av veien og man bør forvente at man i det minste har et gangfelt med skilting.

Om dette er årsaken til at folk velger bilen når man skal på konferanse på hotellet er usikkert, men det bedrer ikke situasjonen når folk må leve farlig for å krysse den sterkt trafikkerte veien hvis man velger buss.

Vil fylkesordføreren ta et initiativ for å bedre krysningen av veien ved Sandfærhus holdeplass slik at besøkende til Scandic Hell og Hellsenteret trygt kan passere den sterkt trafikkerte hovedveien hvis man velger buss?