Debattinnlegg skrevet av Heidi Vikan og Dag Rønning.

Haraldreina skole har siden først på 60-tallet fungert som kretsens senter for aktivitet. Her er det i tillegg til en god skole, lekemuligheter for store og små. Nybrott har lagt ned flere millioner kroner og dugnadstimer for å lage dette til ett samlingssted! Skolen er også ett samlingspunkt for skolemusikken, 17 mai-feiring og andre aktiviteter. Mange av barna går eller sykler til skolen både på dag og kveldstid.

Vi er svært glad for at Gunn Heidi Dyrdal er en oppegående rektor, og øyeblikkelig tar kontakt med FAU om dette som vi opplever som en sjokkerende nyhet fra kommunens administrasjon , at skolen vurderes nedlagt og ungene flyttes rundt til andre skoler. Dette skaper selvsagt stor utrygghet for foreldre, barn og lokalbefolkning. En slik nedlegging harmonerer ikke med nåværende og kommende unge befolkning i kretsen. Det er nemlig mange unge som flytter inn i kretsen og det planlegges nye boliger og boligfelt fortløpende.

På bakgrunn av dette har vi gått gjennom det partiene lovte ved siste valg. 2019-2023

Senterpartiet : Med overskriften» Ta nærleiken tilbake « Opprettholde dagens skolestruktur, videreutvikle Haraldreina, Kvislabakken og Lånke skole i tråd med utvikling av elevtall.

KRF: under pkt «familie og samfunn» at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst.

Venstre: Kampen for gode bomiljø og bygdesentra er viktige oppgaver for oss.

MDG: Vi ønsker levende bygder med større bosetning og enda bedre grunnlag for oppvekstsentrene. Vi vil arbeide for at skolestrukturen skal bestå. At elevene skal ha lov til å sykle fra og til skolen fra og med 1.klasse, dersom det skjer sammen med foresatte.

Arbeiderpartiet: Bevare grendeskolene.

FRP: finner ikke lokalt program men har lest sentralt partiprogram der det ikke tas stilling til skolestruktur,

Rødt: Ser ut som de er for bevaring av grendaskolene uten at det kommer tydelig frem.

SV: Opprettholde grendeskolene og oppvekstsentrene som fremdeles eksisterer i kommunen.

Sammensetningen av «Utvalg Kultur og levekår» er SP med 3 medlemmer, MDG med 1 , Høyre med 1, FRP med 1, KRF med 1, AP med 3. hvis lista på kommunens hjemmeside er oppdatert.

Dette er valgløftene som er gitt til alle innbyggere, også her i Haraldreina krets.

Det overrasker oss at dette forslaget settes frem i en SP-styrt kommune som har i alle år har hatt slagordet «ta hele kommunen i bruk»

Det er rett og slett trist at det nok en gang går utover barn og unge at kommunens ledelse har brukt penger som «fulle sjømenn» når det er bygd Kulturhus, Helsehus og ny avdeling ved Fosslia bosenter, dette er selvsagt også nødvendige investeringer. Så forsvinner de statlige SIO-midlene ett år før antatt og derved velter regnskapet. Da skal en grendaskole med 122 elever være botemiddelet for en skakk-kjørt kommune-økonomi?

Vi ber om at alle partiene redegjør for sitt standpunkt i denne saken i lokalavisene.