Da er det straks 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, som vi årlig marker for å sette fokus på kvinners kampsaker og rettigheter.

Undersøkelser viser at folket er splittet i sin mening om vi i Norge trenger en kvinnedag eller ikke. Særlig menn, men også en del kvinner, mener vi i dag har oppnådd reell likestilling i Norge.

Trenger vi kvinnedagen i Norge i 2023, eller trenger vi ikke?

Uavhengig hva du mener om saken, bør vi fortsette å markere dagen. Om ikke annet i solidaritet med de kvinnene som ikke er like privilegert som vi er i Norge. Vi må evne å se utenfor vår egen dørstokk, og innse at på verdensbasis har vi en lang vei å gå, før kvinner er like sikret som menn.

Ifølge FN blir kvinner hindret i å delta i arbeidsmarkedet på lik linje med menn i 178 land, i kun 12 land har kvinner de samme lovfestede rettighetene som menn, og får dårligere utdanning.

I tillegg blir kvinner i større grad utsatt for vold og trakassering, og topper statistikken for menneskehandel og prostitusjon.

Internasjonalt er utsiktene skremmende, og kvinners rettigheter står i fare. Også i vårt eget nabolag.

I flere land i Europa begrenses kvinners rettigheter til abort. I Polen sidestilles abort med mord, og i USA ble retten til selvbestemt abort fjernet så sent som i fjor sommer. Selv etter voldtekt eller incest. I fjor måtte en ti år gammel jente reise til nabostaten for å utføre en abort etter en voldtekt, for å unngå fengselsstraff.

Les det igjen: et barn risikerte fengsel, for å ha blitt utsatt for overgrep.

Vi må ikke være så naive, at vi ikke tror lignende tilstander kan ramme oss. Selv om vi håper på det beste, må vi forberede oss på det verste.

På sosiale medier som TikTok, særlig brukt av barn og unge, vokser nye og forurolige trender opp. Mange av de er kvinnefiendtlige. Blant annet trender «Sigma male», gallionsfiguren for hele bevegelsen er American Psycho protagonisten Patric Bateman. Kort fortalt er hovedbudskapet at den macho sigmamannen ikke trenger kvinner.

Blar du deg videre på appen, dukker den kontroversielle influenseren Andrew Tate opp. Han forteller deg at kvinner hører hjemme på kjøkkenet, er menns eiendom og at voldtatte kvinner må ta litt av skylda selv. Tate sitter nå i varetekt anklagd for menneskehandel, voldtekt og organisert kriminalitet.

Men i kommentarfeltet blir han faktisk hyllet av unge gutter, også norske. De holdningene påvirker altså våre unge i aller høyeste grad. Parallelt som en stadig voksende incelkultur sitter i ekkokammeret og forakter kvinner, med en retorikk som umenneskeliggjør og tidvis oppfordrer til vold mot oss.

Så på spørsmål om vi trenger en kvinnedag i 2023, så er svaret ja. Både i solidaritet for våre medsøstre rundt om i verden, men også for å motarbeide og forebygge at skremmende og utdaterte holdninger får et stadig stødigere fotfeste. Vi er ikke så urørlige som vi tror.