Jeg må få lov til å komme med noen spørsmål om den foreslåtte utvidelse av

vår E14. Spesielt om en fullføring av gang- og sykkelvei fra Hegra og ned til Stjørdal sentrum. Det er antydet at midlene er bevilget, derfor må jeg prøve

meg med det naturlige spørsmålet:

Hva er det som hindrer at dette prosjektet blir fullført? Trafikken på E14 har økt og øker noe voldsomt med utenlandske vogntog, og privatbilismen som ikke tar noe hensyn til oss sykelister og gående.

Denne strekningen fungerer også som skolevei ned til sentrum. Noe må gjøres før liv går tapt.

Jeg må få begrunne mitt engasjement med noen få ord for denne hardt belastede veien, med manglende sikring av de myke trafikanter. Jeg håper at noen føler et ansvar og kommer med et positivt svar om når dette kan realiseres.

Hvor sitter bremsen? Jeg må begrunne mitt engasjement med noen enkle ord.

Nord -Trøndelag fylke tildelte meg i 2008 Trafikksikkerhetsprisen for arbeide med sikkerheten på våre veier. Håper at vegmyndighetene tar tak i dette prosjektet og kommer oss i møte med et positivt svar.

Vi kan ikke vente lenger. Håper på et positiv svar.