Kommentar: Sanitetskvinnene er nemlig en særdeles viktig bidragsyter i mange lokalsamfunn, både her i Værnesregionen og landet forøvrig, med sine over 500  aktive lokalforeninger. Nylig overrasket Stjørdal Sanitetsforening dugnadsgjengen i Bjørkbakken Arena med en hjertestarter i gave. En viktig gave, sådan, en beredskapsgave til alle som bruker området. Vi håper selvfølgelig at Bjørkbakken aldri får bruk for den.

Sanitetskvinnene har på en måten alltid vært her, og det er lett å ta for gitt at så mange gir så mye av sin egen fritid for å samle inn penger som går til lokale gaver, som hjertestarteren, som går til for forskning, som driver politisk påvirkning og ideelle virksomheter, og som kjemper for likestilling innen helse.

Helt siden Hagbart Berner grunnla Norske Kvinners Sanitetsforening i 1896 har sanitetskvinnene stått i front for kvinneliv og folkehelse. Kvinnehelse blir fortsatt underprioritert og derfor kan vi ikke ta for gitt det viktige arbeidet som legges ned.

I fjor høst tok Norske Kvinners Sanitetsforening dette arbeidet enda et skritt videre da de, sammen med en rekke organisasjoner på kvinnehelsefeltet, gikk sammen og dannet Kvinnehelsealliansen. Hensikten er ifølge alliansen å bli hørt og få en sterkere stemme. Mange bruker- og pasientorganisasjoner opplever nemlig at det er vanskelig å nå fram.

- Vi bryter tausheten og løfter kvinnehelseområder som er underkommunisert, underfinansiert og mangler tilbud, sa Elisabeth T. Swärd fra Sanitetskvinnene da alliansen ble lansert.

Det pågår et fornyet engasjement for kvinnehelse i den norske samfunndebatten. Det er gledelig og bærer håp om forbedring i årene framover. Da må vi som ikke er en del av disse foreningene, enten melde oss inn og bidra direkte i kampen, eller i hvert fall støtte når Sanitetskvinnene og andre ber om bidrag.

Det er fortsatt store kunnskapshull som følge av for lite forskning. Som Sanitetskvinnene påpeker: Behandlingstilbudet er mangelfullt for flere av de typiske kvinnesykdommene, og mange må vente i årevis for å få en diagnose. En satsning på kvinnehelse handler om forbedret livskvalitet for pasienter og deres nærmeste, og er også god samfunnsøkonomi.