Skrevet av Arnfinn Monsen, senior SVer

Prosjektsjef i Bane Nor har ved hjelp av eksterne konsulenter fått beskjed om at «rutetilbudet» må endres. Hun har i et innlegg i TA 14.september orientert om hvilke stasjoner som blir rammet.

Hvor travelt skal vi ha det? Det å doble avgangene slik at toga går hver halvtime er svært overdrevet i forhold til behovet.

  1. Min mening har alltid vært at det en fordel at togene stopper på stasjonene. Da kan folk  lettere stige av eller på toget.

  2. Prioriteringen blir også feil. Ressursene må brukes til å bygge dobbeltspor. Vi mener vel alle at kvantiteten på gods som skal på skinner bør dobles og vel så det? I dag er strekningen til Trønderbanen en flaskehals i forhold til å få fram godstogene mellom nord og sør i landet.

  3. Jeg nevner spesielt Hell stasjon. Her skal «stoppmønsteret» endres. Denne stasjonen er, og skal jo sjølsagt også være sentral for togtrafikk og overganger mellom Norge og Sverige. At den skal rammes virker lite gjennomtenkt.

  4. Det bør ellers med fordel kunne settes opp timesavganger i helgene, og ytterligere fleksibilitet på tidspunkt togene er mest sentrale for pendlere.

  5. Hvor blir det av tilbakeføringen til NSB som nåværende regjeringspartnere lovet oss?

  6. Jeg tror ikke prosjektsjef Ingunn Skaufel er en av de 46 direktørene i ulike utvekster av jernbaneverket som oppebærer en lønn på over 3 millioner, men jeg ber henne snakke med den/de rette for å fortelle at matematikken ikke går opp når de planlagte halvtimesavgangene skal på plass.