Det betyr noe hvem som styrer. Der SV går til valg på trygg velferd for alle, går høyresida til valg på frislipp for kommersielle selskaper.

Høstens valg er svært viktig. Da avgjøres hva slags velferd vi skal ha. Skal vi ha velferdstjenester drevet av det offentlige og ideelle aktører, som er etablert for og innrettet etter å dekke folks behov? Eller skal kommersielle selskap slippe til med velferdstjenester som baserer seg på jag etter fortjeneste for eierne?

Høyresida lover mer frislipp av private kommersielle aktører på områder som barnevern, barnehager, sykehjem og velferdstjenester dersom de får bestemme. Frp går i likhet med Høyre til valg på flere kommersielle barnehager, i stedet for offentlige eller ideelle. Det er i dag i hovedsak fire store kjeder som eier de fleste private barnehagene i Norge, og de drives kommersielt med store utbytter. Barnehage har blitt butikk. På Stjørdal har vi merket hvor vanskelig det er å utvikle barnehagetilbudet til det beste for fellesskapet når andelen private barnehager blir høyt.

SV sier nei til konkurranseutsetting og privatisering. I fjor ble det utredet konkurranseutsetting av renholdet ved skoler, sykehjem og andre kommunale bygg og institusjoner i Stjørdal. Vurderingen av privatisering kom på bestilling fra ordføreren og flertallspartiene Sp, H, Frp, KrF og MDG. Det til tross for at renholdet i Stjørdal koster mindre enn i mange andre kommuner. Heldigvis ble det ikke noe av konkurranseutsettingen, men prosessen i seg selv skapte unødvendig usikkerhet blant de ansatte. Et godt renhold for fellesskapet får vi med kommunalt ansatte renholdere. Det lønner seg også i det lange løp.

Nå ønsker vi å utfordre Høyre på hva folk kan ha i vente. Dette er spørsmål folk må få ta stilling til, derfor bør svaret komme nå i god tid før valget. Vårt alternativ er tydelig: et trygt arbeidsliv der ansatte skal ha hele og faste stillinger, og tjenester med tid til å gjøre jobben og tillit til å utføre den.

Konkurranseutsetting gir dårligere vilkår for ansatte fordi det legger press på lønn, arbeidsforhold og pensjon. Det gir også usikkerhet for dem som skal bruke tjenesten, enten det handler om eldre som skal få hjelp hjemme, eller foreldre og barn som skal ha en trygg barnehageplass.

I tillegg tapper det velferden for skattepenger. Der pengene skulle gå til de eldre, til barna, til å drifte velferden, så havner i stedet deler av pengene i eiernes lommer. Hver skattekrone som går til velferd burde gå til velferd, ikke profitt eller ende i skatteparadis.

SV vil sørge for gode offentlige velferdsgoder for alle. Vi er garantisten mot profitt i velferden, og kjemper for å bygge ut vår felles velferd. Det er noe av det slaget står om i høstens kommunevalg.