Skrevet av Morten Harper, kommunestyrerepresentant for Stjørdal SV

Bane NOR har den siste tiden gjentatt at de planlegger nedlegging av en del stasjoner (prosjektsjef Ingunn Skaufel i Trønderdebatt 17.09.22).

Blant annet ser de for seg å avvikle Hell stasjon som stoppested på Trønderbanen. Meråkerbanen skal fortsatt stoppe på Hell.

Jernbanen er viktig for å gi mange et godt reisetilbud og for å kutte klimautslipp fra transport. Vi er heldige som har Trønderbanen som en transportåre. Samtidig har jernbanen gjennom mange år vært underfinansiert, og lovnader om doble spor, elektrifisering, flere avganger og kortere reisetid har stort sett ikke kommet lengre enn til politikernes kakespising. Derfor er det bra at det nå omsider jobbes mer konkret med flere avganger. Men er det rett virkemiddel å gjøre det vanskeligere for mange å ta toget? Færre stoppesteder kan lett resultere i færre reisende.

Foruten å være et kjent landemerke, er Hell stasjon et viktig togstopp for både pendlere og andre reisende. Hell har flere reisende enn mange andre stasjoner på Trønderbanen. Det er forventet en stor befolkningsvekst ved Hell stasjon. Innenfor 1 kilometer fra stasjonen er det med 2017 som basisår forventet en vekst på ca. 14 % innen 2030 og 28 % innen 2050 (tall fra Jernbanedirektoratets rapport «Transportanalyse og samfunnsøkonomisk analyse av Trønderbanen», 22.04.20).

Det er stoppesteder også på Værnes (Trondheim lufthavn) og Stjørdal stasjon. Værnes er lite egnet som stoppested for pendlere og lokale togreisende på grunn av kostbar parkering ved flyplassen, og er ikke i like enkel gangavstand eller med sykkel for de som bruker Hell stasjon.

Parkeringskapasiteten ved Stjørdal stasjon er begrenset.

Som beboer på Hell vet jeg godt hvor mye mer attraktivt det er å reise med toget enn å skulle ta buss. Særlig om jeg skal reise nordover i fylket, men også om turen for eksempel skal gå til Trondheim. Min erfaring er at parkeringsplassen for Hell stasjon er velbrukt.

Hell stasjon er knutepunkt mellom Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Det burde ligge et godt potensial i å legge til rette for overgangstrafikken mellom Meråkerbanen og Innherredsbyene langs Trønderbanen. Særlig nå som Meråkerbanen skal elektrifiseres og satses mer på. En nedlegging av overgangsmulighetene på Hell stasjon er negativt for jernbanens omdømme og utvikling. For reisende som skal nordover vil det være merkelig å ta omveien om Hommelvik for å skifte tog.

Den regionale kollektivsonen A er utvidet til å omfatte Stjørdal, og det er blitt langt billigere å reise også med tog for eksempel fra Hell til Melhus. Dette er positivt for å øke andelen kollektivreisende. Da blir det den reneste avsporingen å skulle avvikle et knutepunkt som Hell stasjon. Jernbanedirektoratet og Bane NOR må finne bedre måter å øke togfrekvensen på enn å legge ned Hell stasjon på Trønderbanen.