Debattinnlegg skrevet av Kristin Jenssen.

 Som det ser ut nå, er det de få naboene i nærheten av Vollan Gård i Malvik som kan juble etter at de kan ha fått politikerne til å snu i saken om oppstart av steinbrudd og massedeponi.

Det som ikke kommer så godt frem i media er konsekvensen dette har for miljøet, slitasje på veg og trafikksikkerheten i store områder rundt Trondheimsregionen

Som topplag på motorveien hele strekningen på E6 Ranheim -Stjørdal skal det totalt legges 1,2 millioner tonn stein av så god kvalitet at veien ikke blir ødelagt i løpet av få år. Denne steinkvaliteten finnes ikke i veilinjen på E6, men ved Vollan.

Nå må stein av riktig kvalitet kjøres fra Fossberga og Lauvåsen ved Hell i Stjørdal, og fra Lia pukkverk og Vassfjellet i Trondheim.

foto
Vollan gård i Malvik. Foto: Privat

855 000 tonn stein (Vollan er nærmest på strekningen Ranheim-Hommelvik/Helltunnelen) er nesten 30.000 turer med lastebil og henger. Når steinen må kjøres inn fra Hell og Trondheim må bilene kjøre 630.000 km ekstra enn om de kunne kjørt lassene direkte fra Vollan i Malvik. Det utgjør 890.000 kg Co2-utslipp.

Også de fleste fremtidige prosjekter i Malvik med behov for god stein vil  få redusert transportbehov og kostnader.

Saken er bra for naboene til Vollan, men konsekvensene er ikke så bra for miljøet, beboerne langs vegen fra Vassfjellet, Lia og Hell samt hovedveiene mellom Stjørdal og Trondheim.