Stjørdalinger har kjørt hele 17.000 km på el-sparkesykler og el-sykler siden prosjektet startet opp i slutten av august, opplyser Stjørdal kommune. Det er et ganske så imponerende tall på noen få uker. Data fra leverandøren Tier viser at det totalt er gjennomført 8.865 turer siden prosjektet startet opp, og 1.809 ulike brukere har benyttet seg av tilbudet.

Vi er veldig for alle tiltak som øker mobiliteten og kan redusere bilbruken i sentrumsområdene. Men samtidig er det viktig at Tier, AtB og Stjørdal kommune er bevisste på snubletrådene som ligger i slike satsinger, omtrent bokstavelig talt. Altfor mange er slepphendte med tanke på hvor disse kjøretøyene blir parkert. De står i veien for både svaksynte, barnevogner, rullatorer, hundebånd, andre syklende og av og til også bilene. Selv om de oftest «bare» irriterer vettet av mange, kan henslengte sykler i noen tilfeller også føre til uhell.

Større byer har begynt innstramming på området og har innført faste parkeringsområder for elsyklene som leies ut. For eksempel i Stockholm. Du får rett og slett ikke levert sykkelen tilbake, og stoppet taksameteret, uten at sykkelen er satt tilbake på et slikt samlested. Ulempen er jo at dette reduserer mobiliteten og den enkeltes frihet noe. Men med noen få hundre meters mellomrom bør det være et overkommelig kompromiss for å forhindre kaos på fortauene.

Elsparkesyklene og elsyklene kommer til å spille en helt avgjørende rolle for hvordan vi beveger oss i byrommet i framtida, så de er kommet for å bli. Færre biler vil frigjøre plass og sørge for at det blir friskere luft og mindre støy i byen, så på den måten hilses prosjektet velkommen.

– El-sparkesyklene er en ubetinget suksess. Det er gledelig å se at når den første nysgjerrigheten hadde lagt seg, så fortsatte bruken, uttalte rådgiver Torbjørn Strømstad i Stjørdal kommune her i Stjørdals-Nytt forleden dag.

Kommunen har beregnet at turene fra oppstart til nå samlet tilsvarer en distanse på 17 363 km. Dersom man hadde valgt å bruke en fossil bil til å reise samme distanse, ville dette visstnok gitt et utslipp på 2,2 tonn CO2. Dette er lite håndfaste begreper for de fleste av oss. Men vi forstår at dersom flere velger sparkesykkel og sykkel framfor bilen, så blir det renere luft, mindre støy og bedre plass for alle.

Bjørn Lie Rønningen

Ansvarlig redaktør (konstituert) Stjørdals-Nytt