Vi leser daglig om ulykker og tragiske hendelser i trafikken på E14.

Nå må vi forlange at denne hardt trafikkerte veien blir vurdert og virkelig  blir tatt seriøst når trafikksikkerheten blir vurdert.

Spesielt må tankene om fullføring av gang og sykkelvei fra Stjørdal til Hegra virkelig bli tatt alvorlig.

Alle forstår at skolebarn og andre myke trafikanter ikke kan bevege seg på  denne smale og sterkt trafikkerte veien. Snart er det skolestart med barn som har sin skolevei langs E14.

Tross nedsatt fart på deler av denne strekningen så observerer vi at det er mange som har dårlig syn og ikke ser at farten er nedsatt på forskjellige strekninger.

Mange legger merke til at store utenlandske vogntog med sjåfører som ikke respekterer våre trafikkregler som vi kunne forvente.

Vi får håpe at våre politimannskaper fortsatt har fokus på at disse fartsgale trafikantene blir fjernet fra trafikken på E14.

Jeg har også et annet ønske! Det går til mine venner som har ansvaret for trafikksikkerheten  spesielt på denne trafikkerte veien.

NO MÅ DERE VIRKELIG VÅKNE! NO ER DET E14 SIN TUR!

Hilsen en som trafikkerer på E14!

Kåre M Børseth.