Skrevet av forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Det norske Forsvaret er ganske unikt i global målestokk. Det er nemlig bygget på verneplikt for begge kjønn og på et konsept som vi kaller totalforsvaret. Dette innebærer at vi rekrutterer våre vernepliktige fra alle deler av befolkningen, og at store deler av det sivile samfunn skal trå til hvis det blir krise eller krig. For å sikre at alle deler av landet har militær tilstedeværelse har vi opprettet Heimevernet. Det norske forsvaret er altså solid forankret i befolkningen.

Det er dette uniformsdagen 6. desember handler om. På denne dagen oppfordres HV-soldater over hele landet til å ta på uniformen sin og ha den på seg når de går på jobb, på skole, eller når de gjør andre aktiviteter. Da ser vi folkeforsvaret vårt på ordentlig. Da ser vi at store deler av Forsvaret består av helt vanlige mennesker som bidrar til vår felles sikkerhet. Mennesker som må ta fri fra jobb eller skole for å delta på øvelser. Som stiller opp som vaktmannskaper når samfunnet ber om det. Som er villig til å yte en innsats for felleskapet.

Det gjør de fordi de mener vi har noe som er verd å forsvare. Vår frihet. Vårt demokrati. Vårt åpne og inkluderende samfunn. Uniformsdagen 6. desember minner oss om dette. At forsvaret av det flotte landet vårt er vårt felles ansvar. At Forsvaret er et av fellesskapets største og tyngste løft. Det krever store økonomiske og materielle ressurser, men mest av alt krever det mennesker. Uniformen er et symbol på alt dette. At vi som enkeltmennesker er en del av noe større, noe meningsfylt, noe viktig. - Så til dere som tok på uniformen 6. desember: Takk!