Nå er det på tide at vi reagerer på at noen av våre bilister ikke forstår at de ikke er aleine i trafikken!

Det er noen av våre medtrafikanter som bryter trafikksikkerheten og bruker sin mobil ved å ta imot meldinger og samtaler under kjøring!

Alle må forstå at dette går ut over deres oppmerksomhet overfor deres medtrafikanter! Nå blir dette mere og mere aktuelt tema i vår hektiske og økende trafikk.

Jeg appellerer til vår politietat om å skjerpe reaksjonen ovenfor disse trafikksynderne, noe jeg også er overbevisst at dem gjør!

Nå skal jeg for en gang skyld ikke belaste våre politikere med dette ansvaret! Men innrømme at alle må ta  et felles ansvar for å få fjernet denne uvanen som noen har lagt seg til.

Med glede ser vi at noen er voksne i Hegra ungdomsskole og forbyr å bruke mobil i sine timer! Dette tema må vi også vurdere når vi skal ut i trafikken! Dette er tema om vår sikkerhet i en hektisk hverdag!

Jeg blir meget provosert  når noen bryter trafikksikkerheten på denne måten og ikke tar hensyn til oss andre, som ikke kan tenke seg å legge oss til denne risikable uvanen!

Denne mobilbruken må øyeblikkelig stoppes!

Vi må få fjernet disse blindgjengerne ut av trafikken.

Kåre M Børseth