Av Kari M. Moe, tidligere faglærer i forming/kunstfag og styreleder i Stjørdal Kunstforening

Som tidligere faglærer i formingsfag og kreative fag gjennom mange år, og nå som styreleder i Stjørdal kunstforening, har jeg fulgt debatten om fylkeskommunens forslag til nedleggelse av disse fagområdene på Ole Vig videregående skole.

Motivasjon, trivsel og trygghet er grunnlaget for all læring. Det er noe av det viktigste en lærer jobber med i klasserommet sammen med elevene. Det hindrer utenforskap og frafall. Elevene skal få blomstre! De skal utvikle seg, lære fag og bli stolte yrkesutøvere som Norge trenger. I Stjørdal kunstforening møter vi mange kreative yrkesutøvere som kunsthåndverkere, billedkunstnere, keramikere, designere, amatører og profesjonelle. De er så heldige å få blomstre gjennom den jobben de gjør og det de bidrar med til samfunnet.

Når de kreative, praktiske yrkesfagene ikke blir sett eller prioritert blir vi et fattigere samfunn. Det har vært en nedbygging og endringer av disse fagområdene over mange år. Nye navn, nytt innhold, nye læreplaner etc. Det betyr at det hver gang må markedsføres for aktuelle søkere og rådgivere. Det tar tid å bygge opp nye tilbud og et nytt fagmiljø.

Forsking viser at elever som jobber med kreative-praktiske fag også gjør det bedre i teorifag. Når skal politikere våkne og ta det innover seg?

Ungdom som ønsker en kreativ yrkesutdanning er en ressurs for samfunnet og må tas på alvor. Jobbene finnes. Et eks. her fra Stjørdal: Blomsterdekoratører som driver egen bedrift og som har startet sin kreative utdanning på Ole Vig videregående skole. Det finnes mange flere eksempler.

Nå må det ikke bare snakkes i fine ord om satsing på yrkesfag. Det må også prioriteres og gjennomføres!