Debattinnlegg skrevet av Hanne Sterten , 2. kandidat Stjørdal Venstre.

I 2015 gjorde Sverige en storsatsing på “barns digitale kompetanse” da papirbøkene ble ofret og iPad og andre digitale læremidler tok over skoleundervisningen. Nå har søta bror snudd. De satser stort på lærebøker fordi forskning viser at man får dypere forståelse om man leser i en bok sammenlignet med en skjerm.

Mange av oss har hørt eller lest om bekymrede foreldre som undres over at barna deres ikke har skolebøker med hjem i sekken. Bekymringen bunner i at det ikke er kjøpt inn læremidler, og at kommuner og skoler ikke har midler til nye oppdaterte lærebøker. Vi i Venstre mener dette handler om prioritering. I dag blir det heller kjøpt inn datautstyr som bærbare PCer eller iPad til elevene når store teknologiselskap tilbyr oppdaterte læringsplattformer og læringsverktøy til en billig penge. Resultatet blir få eller ingen skolebøker i skolesekken.

Stjørdal Venstre ønsker en digital balanse i skolen. Alt starter med prioriteringer.

Det er en urovekkende mangel på analoge læremidler i norsk skole. Det går ut over elevenes læring som leseforståelse, lesing og skriveferdigheter, og det som bekymrer aller mest er elevenes mentale helse. For hvor mange har ikke opplevd at skjerm trumfer det meste i heimen? For mange barn og unge er den minste sosiale aktivitet blitt en stor utfordring. Dørstokkmila vokser i takt med barna. Her kan det også vises til noe forskning, men det finnes ikke nok. Det digitale godstoget har gått fortere enn forskninga, og vi vet ekstremt lite om hvordan den totale skjermbruken påvirker ungene våre i det lange løp. Som forelder ser jeg hvor altoppslukende en skjerm kan bli, og det oppleves som å være med i et gigantisk eksperiment.

Venstre ønsker å legge til rette for videreutvikling av lærernes digitale kompetanse.

Med tilleggsutdanning for lærere innen digitale verktøy, kan vi nå større høyder. Forskning fra Educational Technology Research and Development i 2019 indikerte at læreres kompetanse i digitale verktøy kan forbedre elevers prestasjoner med opptil 30 prosent.

Vi i Venstre ønsker å etablere et opplæringsprogram for lærere som legger vekt på pedagogisk bruk av digitale verktøy. På denne måten vil vi ikke bare styrke undervisningen, men også forberede lærere og elever på en stadig mer digitalisert verden. Ett av målene våre er å innføre digitale undervisningsmetoder som for eksempel "Det Omvendte Klasserom" og andre engasjerende apper.

Apper som kan vise til dokumentert effekt og øke elevengasjementet med opptil 65 prosent.

Det er på tide å ta tilbake mottoet "alt med måte". Skjermen er kommet for å bli, men vi må sikre trygge rammer og dypere forståelse både hos elever og lærere.

La oss sammen ta et valg for våre barns framtid.

Ved å stemme på Stjørdal Venstre støtter du en tilnærming som utvikler lærernes digitale ferdigheter og sikrer elever sin tilgang til et mangfold av læringsressurser. Stjørdal kommune har potensial til å være et fyrtårn for utdanningsinnovasjon som setter elevene i sentrum.

Hanne Sterten , 2. kandidat Stjørdal Venstre