Årsmøteuttalelse fra Utdanningsforbundet i Stjørdal

Stjørdal kommune har stått i en krevende økonomisk situasjon det siste halvåret, og situasjonen vil vedvare i årene framover. Kommunen må spare penger, og dette går ut over det kommunale tilbudet til befolkningen.

De økonomiske utfordringene har fått store konsekvenser for enkelte grupper av våre medlemmer, dette gjelder spesielt i skole, PPT og barnevern. Her merkes nedskjæringene godt, og det kan være vanskelig å stå i jobb når man kan kjenner på at tilbudet man gir ikke er så godt som man ønsker.

Budsjettflertallet har signalisert at de mener det er greit å se bort fra lærernorm og elevers rett til spesialundervisning. Dette er Utdanningsforbundet Stjørdal svært uenig i. Lærernormen er et absolutt minstemål for lærertetthet, og skal ikke brytes bevisst. Kommentaren i kommunestyremøte om at det florerer av lærere i kommunens klasserom, stemmer ikke. Alle lærerressurser er knyttet opp mot enkeltelever eller klasse, etter lovpålagte behov.

Retten til spesialundervisning er nettopp det, en rettighet. Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet slår fast at kommunen har ansvaret for at elevene i grunnskolen får oppfylt sin rett til spesialundervisning. Denne rettigheten kan ikke kommunen velge å se bort fra, selv ved trang kommuneøkonomi.

Utdanningsforbundet Stjørdal oppfordrer sine medlemmer til å melde avvik ved brudd på lærernorm, ved brudd på retten til spesialundervisning og ved andre avvik som oppstår ved den enkelte arbeidsplass.

Utdanningsforbundet Stjørdal vil jobbe for at brudd på retten til spesialundervisning og brudd på lærernorm ikke skal forekomme i Stjørdal kommune.