Debattinnlegg skrevet av Jan Holm, medlem av Naturvernforbundet og Facebook-gruppa Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer.

Nå løper den politiske ledelsen i Malvik kommune med tunga ut av munnen for å få godkjent utbygging av blokker på Nedre Vikhammer, en utbygging som definitivt vil bli fordømt av fremtidige generasjoner og en jordbrukspolitikk utgått på dato. Det er kanskje derfor de har sånn hastverk? Fordi de ønsker å komme et forbud mot utbygging på matjord i forkjøpet?

Den 8. mars ble vedtaket i kommunestyret om detaljreguleringa for Malviks beste matjord lagt ut på Malviks kommunes sider. Bli med og protester til Statsforvalteren!

Regjeringa og stortingspolitikerne skjønner nå at krig i Europas kornkammer, klimakrise og mangel på matkorn gjør at vi står i en svært sårbar situasjon, der det å bygge ut den beste matjorda i Norge ikke kan stå øverst på ønskelista.

Tirsdag 8. mars var landbruksminister Sandra Borch på besøk på Jæren, som har tilsvarende problematikk som oss i Malvik, utbygging på beste matjord.

Ifølge Jærbladet vil ikke Borch gripe inn overfor kommunene, men advarer sterkt mot slik utbygging:

«Storkrigen vil leia til matmangel i fleire utviklingsland i Afrika og Asia fordi dei to landa er store leverandørar til Verdas matvareprogram. Norge bør svara på det med å produsera meir mat sjølv … den litle dyrka marka me har att i Norge, bør me verna om.»

«Europeisk mathvete er per 4. mars 61 prosent dyrere enn på samme tid i 2021. Amerikansk mathvete har økt i pris med 94 prosent i samme periode», melder Landbruksdirektoratet.

Følgende er rene fakta om norsk matjord:

• Bare tre – 3 – prosent er dyrkbart areal, bare én – 1 – prosent som matkorn. • Selvforsyningsgraden for korn er 36 prosent, lavest i Europa. • Vi har kornlager for kun to – 2 – måneder.

• Norges Bondelag: «Den aller beste norske matjorda finner vi i dag på Østlandet, Jæren og rundt Trondheimsfjorden.»

Jeg vet at det diskuteres i flere grupper og organisasjoner nå om hvordan vi skal få regjering og storting til øyeblikkelig å stanse utbygging på matjord grunnet krig, klimakrise og matkornmangel. En fin begynnelse er at matministeren innser at det er et stort problem at matjorda ikke blir ivaretatt. Likevel skjer tiltakene for sent.

Men det er selvsagt et lokalt ansvar her. Også i Malvik, for verken regjering eller storting vil, foreløpig vel å merke, gripe inn overfor kommunenes disposisjoner.

Derfor må Malvik kommunestyre holdes ansvarlig, hvis Nedre Vikhammer bygges ut. At det er krig i Europas kornkammer ser ikke ut til å affisere kommunepolitikerne i Malvik. De ser bare rett frem, lukker øynene og fremstår som blinde høns! (Ja, dere kjenner vel munnhellet?)

Ikke nok med det. Lokalpolitikerne er på kollisjonskurs med alle bondeorganisasjonene i Trøndelag og Norges to største naturvernorganisasjoner, Fremtiden i Våre Hender og Naturvernforbundet. Kommentarer fra organisasjonen Kvann, som jobber for biologisk mangfold og mener de ikke blir hørt av Malvik kommune, miljøorganisasjonen Sabima, som gir Malvik kommune rødt kort samt NRKs analyse med katastrofevarsler for kommunen velger Malvik-politikerne glatt å overse!

Det feigeste av alt er at Ap og Sp i Malvik, først og fremst, nekter å svare på de politiske spørsmålene, som gang på gang er blitt stilt dem gjennom media. De feiger unna.

Under behandlingen i kommunestyret var ikke ordføreren på talerstolen en eneste gang, heller ikke formannen i Ap. To representanter sto fram for Arbeiderpartiet, ingen av dem sentrale.

Den ene mente hun var fersk representant i kommunestyret etter to år, den andre var AUF-representant, og stikk i strid med hva AUF hevder på sine nettsider om matjord, syntes hun det både var forutsigbart og fint at det ble bygget blokker på Malviks beste matjord. «Kravene om vern av matjord må være ufravikelige. Vi har ikke råd til å kaste bort en så viktig ressurs», står det i AUFs program.

Det er usikkert om tidligere statsminister Per Borten (Sp) har sagt dette, men det er uansett godt sagt: «Det tar tusen år å lage god matjord, men det tar ett minutt å ødelegge den!»

Er det virkelig slik at Malviks politikere i 2022 – med åpne øyne og sterk vilje – prøver å presse igjennom utbygging på vår aller beste matjord midt under krig, klima- og kornkrise?

Er det ikke heller slik, folkens, at all utbygging på matjord må settes på vent?

Alle foreninger og private som i disse dager får brev om at de kan klage på reguleringsplanen for Vikhammer Nedre bør gjøre det, både med utgangspunkt i egne interesser og jordvern.